Клиника жөнүндө

Биздин миссиябыз

Заманбап денгээлде көздүн көрүүсүнүн маселелерин квалификациялуу чечүү!

Биздин максаттар

Жогорку стандарттар

Офтальмологиялык Лазер Борборунун негизги максаты адистештирилген жана жогорку технологиялык офтальмологиялык жардам көрсөтүү болуп саналат.

Квалификациялуу медициналык жардам

Бизге жардам сурап кайрылган адамдарга алар үчүн эң жакшы жол менен жардам берүү.

Дарыгерлерди өнүгүшүнө инвестициялоо

Дайыма алардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө, окутууга жана кесипкөйлүгүн жогорулатууга жумшап. Өз тармагындагы профессионалдарды гана бириктирип, эң заманбап аппараттарды жана иш ыкмаларын колдонуу.

Ден соолуктун жогорку денгээлине жетишуу

Диагностикалык жана дарылоонун жогорку технологиялык ыкмаларын колдонуу менен эффективдүү профилактика жана офтальмологиялык жардам көрсөтүү аркылуу калктын ден соолугунун жогорку деңгээлине жетишүү.

Биздин баалуулуктар

Бул баалуулуктарды клиниканын негиздөөчүлөрү башынан эле сиңирип, жогорку адамдык сапаттардын булагы болуп калды, пациенттерге боор ооруу, жакшылык жасоо, алар клиниканын ар бир кызматкерине мүнөздүү.

Биздин аппараттар

Автокераторефрактометр KR-8900

Автокераторефрактометр KR-8900

Topсon, Жапония

Фороптер HDR-7000

Фороптер HDR-7000

Huvitz, Корея

Проектор знаков HCP -7000

Проектор знаков HCP -7000

Huvitz, Корея

Биомикроскопия HS-5000 LED

Биомикроскопия HS-5000 LED

Huvitz, Корея

Бесконтактный тонометр HNT 7000

Бесконтактный тонометр HNT 7000

Huvitz, Корея

Жашыл лазер PurePoint Laser

Жашыл лазер PurePoint Laser

Alcon, АКШ

Офтальмологдун жумуш орду HRT-7000

Офтальмологдун жумуш орду HRT-7000

Huvitz, Корея

Периметр “Периком”

Периметр “Периком”

Оруссия

Факоэмульсификациялык системасы Centurion Vision System

Факоэмульсификациялык системасы Centurion Vision System

Alcon, АКШ

Офтальмологиялык микроскоп “LuxOR”

Офтальмологиялык микроскоп “LuxOR”

Alcon, АКШ

Микрокератом Evolution 3E

Микрокератом Evolution 3E

Moria, Франция

Кератотомограф «WaveLight Oculyzer II»

Кератотомограф «WaveLight Oculyzer II»

Alcon, АКШ

Оптикалык биометр «Aladdin»”

Оптикалык биометр «Aladdin»”

Topcon, Жапония

Диагностикалык аппарат «Verion»

Диагностикалык аппарат «Verion»

Alcon, АКШ

Эксимердик лазер «WaveLight EX 500»

Эксимердик лазер «WaveLight EX 500»

Alcon, АКШ

Кератотопограф ALLEGRO Topolyzer VARIO

Кератотопограф ALLEGRO Topolyzer VARIO

Alcon, АКШ

Оптикалык когеренттик томограф, 3D OCT - 1 Maestro

Оптикалык когеренттик томограф, 3D OCT - 1 Maestro

Topсon, Жапония

Фемтосекундук лазер WaveLight® FS200

Фемтосекундук лазер WaveLight® FS200

Alcon, АКШ

Лазер LIGHTLas YAG

Лазер LIGHTLas YAG

LightMed, АКШ

Витрео-машина системасы «Constellation Vision System»

Витрео-машина системасы «Constellation Vision System»

Alcon, АКШ

Биздин күч-аракет жана жогорудагы өзгөчөлөнгөн жөндөмдүүлүктөр менен биз он миңдеген адамдардын ишенимине ээ боло алдык.

40 000+

адамдар заманбап жабдууларды колдонуу менен биздин клиника тарабынан текшерилди.

14 000+

адамдар заманбап жана жогорку денгээлде сапаттуу хирургиялык жардам алышты.

Биз биринчилерденбиз

Кыргызстанда ондогон инновациялар жана заманбап дүйнөлүк тажрыйбаларды ишке ашырганбыз.