Бөлүп төлөө кызматты

Жакында клиниканын кызматтарын банк аркылуу пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүн болот.