ОсОО «OLC» туулган күнү

Офтальмологиялык Лазер Борбору Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде юридикалык жак катары каттоодон 22.12.2016 өткөндүгү тууралуу күбөлүк алган!