Пенсионерлер жана инвалиттер үчүн жеңилдетилген баалар!

Пенсионерлер үчүн 1500 сомдон, инвалиттер үчүн 500 сомдон жеңилдетилген бааны түздүк.