Көздү толук текшерүү

Заманбап жабдуулар жана жогорку категориядагы дарыгерлер көз ооруларын так аныктоого жана туура дарылоого жардам беришет.

Тереңирээк текшерүү

БУЛ МААНИЛҮҮ! Бардык чоңдорго жана балдарга жылына бир жолу офтальмологтун текшерүүсүнөн өтүү сунушталат.

Ден соолугубуз тынчыбызда албаса, биз сейрек дарыгерге кайрылабыз. Бирок, кээ бир коркунучтуу көз оорулары эч кандай белги бербөөсү мүмкүн. Ошондуктан, сиздин көзүңүздүн абалы жакшы экенине билүү үчүн, сиз убагында толук текшерүүдөн өтүүңүз зарыл.

Биздин клиникада толук текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

Көздүн рефракциясын ченөө;

Кең карек аркылуу Гольдман линзасы менен көздүн түбүн текшерүү.

Айнек челдин калыңдыгын өлчөө;

Көздүн ички басымын аныктоо;

Көрүү курчтугун аныктоо;

Алдынкы камеранын бурчун текшерүү (гониоскопия);

Айнек челдин негизги меридиандарындагы кератометриялык өлөчөмдөрүн аныктоо;

Көз алмасынын анатомиялык параметрлерин өлчөө;

Кератотопография

Көздүн УЗИси;

Оптикалык когеренттик томографиясы

Биомикроскопия

2 500 с.

Толук текшерүү

Толук текшерүү жана дарыгердин консультациясы

1 500 с.

Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн

Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн баасы төмөндөтүлгөн

1 500 с.

Пенсиядагыларга

Пенсиядагыларга баасы төмөндөтүлгөн