“Офтальмологиядагы акыркы лазердик технологиялар!”

Клиниканын дарыгерлери Игорь Александрович Ремесниковдун «Офтальмологиядагы акыркы лазердик технологиялар» деген темада квалификациясын жогорулатуудан өтүштү.