Жолдошев Ѳмүрбек Бахридинович

Медициналык директор, рефракциялык офтальмохирург, биринчи категориядагы дарыгер, ESCRS мүчөсү
@dr_omurbek_zholdosh
Билими:

2014 жылы И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктаган. 2014- 2016 жж ушул эле жогорку окуу жайдын базасында офтальмология боюнча ординатурадан өткөн

 

Эмгек ишмердүүлүгү:
2016 - 2018 жж

Бишкек улуттук травматология жана ортопедия институнун “Көз травмасы” бөлүмүндө офтальмолог болуп эмгектенген. Жумушунун негизги багыттары болуп көздүн алдынкы бөлүгүнүн хирургиясы, интравитреалдык дары-дармектерди колдонуу болуп эсептелген. Көздүн травмасына чалдыккан бейтаптарга амбулатордук жана стационардык жардам көрсөткөн.

Ошону менен бирге Тентимишев атындагы Азия медициналык институтунун көз оорулары кафедрасында ассистент болуп иштеген.

 

Жоопкерчиликтери:

Кыргыз Республикасынын офтальмологтор коомунун илимий иштерге багытталган конференцияларына, эл аралык конференцияларга катышып келет

 

Илимий-практикалык иши:
  • 2015 ж – IV Борбор Азиялык офтальмологтор конференциясынын катышуучусу, Ыссык-Көл
  • 2016 ж – 6-чы Кыргызстандын офтальмологторунун эл аралык глаукома мектебинин катушуучусу, Бишкек ш.
  • 2017 ж – “Белые ночи” эл аралык офтальмологтордун конференциясынын катышуучусу, Санкт-Петербург ш.
  • 2018 ж – “Астана Вижн” клиникасында “Офтальмологиядагы лазер технологиясы” багытында  квалификациясын жогорулатуу, Астана ш.
  • Кызыл Жарым Ай коомунун жана Швейцариялык кызыл кресттин  “RAAB Кыргызстан 2017”  проектисинин катышуучусу
  • 2019 ж – С.Н. Федоров атындагы МНТКнын базасында “Фемтосекунд лазерин колнодуп, айнек челдин эксимерлазердик хирургиясы” темасында квалификациясын жогорулатуу, Москва ш.
  • 2021 ж – Улуттук медициналык билим берүү борборунда “Офтальмологиядагы лазер технологиясы” темасында квалификациясын жогорулатуу, Астана ш.