Көрүүнү лазердик түзөтүү

Көз айнек менен линзадан арылууга заманбап жабдуулар жана жогорку категориядагы дарыгерлерлер сизге жардам беришет.

Сиз даана көрүүнү каалайсызбы?

Көз айнек жана линзадан тажадыңызбы?

Сизге жардам берүүнүн эң тез жана коопсуз жолдорунун бири – заманбап офтальмологиянын эң прогрессивдүү багыты болгон көрүүнү лазердик түзөтүү операциясы.

Көрүүнү лазердик түзөтүүнүн артыкчылыктары:

Кенен колдонуу

Акыркы технологиялар менен натыйжалуу дарылоо: Миопия -0.50Dтен -12.00D ге чейин. Гиперметропия +4.00D кө чейин. Астигматизм 6.00D га чейин.

Натыйжаларды божомолдоо

Көздүн абалы аныкталгандан кийин дарыгер көрүүнү лазердик түзөтүүнүн жыйынтыгын божомолдоп айта алат.

Амбулатордук процедура

Клиникага жаткырбастан, “бир күн” режиминде жүргүзүлөт. Пациент клиникага калууга муктаж эмес.

Оорутпаган процедура

Жергиликтүү анестезияны бардык курактагы пациенттер жеңил көтөрүшөт.

Тез калыбына келет

Биздин пациенттер көрүүнү лазердик түзөтүүдөн кийин бир нече сааттын ичинде даана көрө башташат.

Бат процедура

Процедура эки көзгө болгону 10-12 мүнөткө гана созулат, ал эми лазердин таасири 5-10 секунддан ашпайт.

Биздин борбордогу көрүүнү лазердик түзөтүүнүн негизги ыкмалары:

Медициналык директор, рефракциялык офтальмохирург, биринчи категориядагы дарыгер, ESCRS мүчөсү
Операциянын баасын билүү

FemtoLASIK

бир көзгө

55000

StreamLight

бир көзгө

45000

LASIK

бир көзгө

36000

ФРК

бир көзгө

18000

Алдынкы рефракциялык офтальмохирург, медицина илимдеринин кандидаты, ESCRS мүчөсү
Операциянын баасын билүү

FemtoLASIK

бир көзгө

60000

StreamLight

бир көзгө

50000

ФРК

бир көзгө

30000